středa 25. března 2015

Denis Diderot - Jeptiška

Jeptiška
Denis Diderot
Přeložila Věra Smetanová
Státní nakladatelství krásné literatury
Praha 1963, 1. vydáníJeptiška byl úplně první epištolární román, který jsem četla. (Nepočítám-li Román v devíti dopisech od Dostojevského, jakože nepočítám, protože to ani nebyl román, ačkoliv se tak jmenuje – je to kraťoulinské dílo (zabírá osmnáct stránek toho nejmenšího formátu) a je všehovšudy natolik zvláštní, že bych ho rozhodně nepovažovala za jakýkoli prototyp.) Vždycky, když o takovém druhu románu padla řeč, jsem si říkala, jak se to asi musí číst, říkala jsem si, že to bude hrozně divné, ale nakonec ani nebylo. Vzhledem k tomu, že nešlo vlastně o konverzaci, ale celé dílo byl jeden dlouhý dopis, paměti sepsané za účelem popsání někomu dalšímu, bylo vcelku snadné to číst. Z mého pohledu se tedy vlastně ani nejednalo o dopis, tedy, většinu času (i když samozřejmě ne vždy) mi to jako dopis vůbec nepřipadalo, spíše jako normální povídka, vyprávění bez přílišného množství úvah, případně zápis do deníku... Jak ale říkám, občas bylo jasně vidět, že to dopis byl, ale to alespoň umožnilo celý děj značně urychlit – v dopise si mohl autor dovolit přeskakovat nezajímavé pasáže s tím, že to adresáta jistě nezajímá nebo že to prostě Zuzana nepovažuje za podstatné či nemá čas se s tím vypisovat, případně považuje za nemorální o dané věci nepomlčet. Teprve v takových situacích, kde se skutečně obracela na adresáta, mě vlastně trklo, aha, ano, on je to jen neskutečně dlouhý dopis.

Co se stylů týče, je to v podstatě celé vypravování protkané popisem, kde se přímá řeč sice vyskytuje, ne ovšem zase nějak často. Úvahy v podstatě nenajdeme, neboť Zuzana se snaží o co největší realističnost a objektivitu, aby si o ní adresát mohl udělat názor sám. Jde jí pouze o vylíčení toho, co se stalo, bez toho, aby se uboze litovala.

Stylově i dějově se čte velmi dobře, děj ubíhá i díky přeskakování, jak už jsem zmiňovala, což je mi velmi sympatické. Díky tomu čtenáři v podstatě nemá jak uniknout jádro věci a s tím i myšlenka, což mi přijde velice praktické, rozhodně lepší řešení než sáhodlouhé romány s mnoha nedůležitými podrobnostmi a odbočkami, které se jinak ještě v té době vcelku hojně psaly.


Také se mi líbí, že je nakonec knihy připojeno i jakési „vysvětlení“ vzniku Jeptišky v podobě dopisů předcházejících tomu hlavnímu nejdelšímu, v němž Zuzana sepisuje svoje paměti z putování kláštery. Vždycky je pěkné vidět příběh za knihou.

Žádné komentáře:

Okomentovat